21-4-2013

poema defensa da serra
cuarta andaina pola proteccion

da serra do galiñeiro
pola defensa dos seus vexetais e animais
das suas augas minerais e ventos

cando chove na serra do galiñeiro
as augas van para o miñor e a ramallosa
e outras augas vanse  cara o rio miño
diferentes pero irmáns camiños
que dan forma a esta terra nosa

todos e todas os que vivimos
debaixo desta serra
somos fillos e fillas dela
defendamos as entrañas desta montaña
defendamos cada pedra desta serra

estamos aqui pola liverdade do vento
aqui estamos polas terras raras
nós raros e raras no medio da floresta
declaramos a nosa comunitaria palabra
estamos aqui por esta pequena
e inmensa
e fráxil herdanza

manolo pipas

versos para ser lidos
no evento logo da andaina