07-6-2012

pingas de oliveira
o cristal da xanela
unhas pingas de chuvia
difuminan a oliveira
que se busca

so unhas poucas pingas
de chuvia na xanela
neste lugar da escrita
dos poemas

a chuvia no cristal
as pingas de oliveira
ai esas pingas de paz
que non chegan

lariño