04-12-2012

o cativo e o mapa do tempo
o cativo ten moita curiosidade

e quere saber que din as letras
e ver que esconden os numeros
tamen é outro xogo para el
e gostalle contar o que descobre

dinme a nai e o pai
que a sua teima dos ultimos dias
é co mapa do tempo do periodico
con eses debuxos letras e numeros
e o cativo vainos contando aos maiores
que vai chover en ourense e lugo
e que ali teñen estes e outros grados
esas cousas tamen importantes
do noso tempo


lariño

para breixo e aldara
que xogaba a outras cousas

e para marta e fernando
con imaxe de hai uns dias
con menos frio