27-7-2018

marti moncada solidariedade

 


neste parque
entre as árbores
no día do moncada
corre un pouco de aire
pero entre usa e cuba
corre aire viciado
polos yanquis 

neste parque
música e palabra
un libro a solidariedade

as árbores coidan da escultura
do político martí e de nós
e o poeta josé martí coida
de nós e das árbores 

na presentación do libro
contra o bloqueo nós con cuba
da asociación de amizade galego
cubana francisco villamil

manolo pipas