19-8-2013

musica na praza I
a musica de raiz na praza

non perde detalle a cámara
as maiores moi atentas
algunha cativa abraiada

lariño