22-9-2011

libro das pegadas
presentacion de pegadas

colectivo libro da porta verde
na cova dos ratos
sabado 24 as nove da noite

pegadas no setimo andar
poemas e relatos
de trintesete voces
o libro das pegadas

Aurelino Costa, Asun Estévez,
Alberto Augusto Miranda, António
Pedro Ribeiro, Baldo Ramos, Miguel Ángel
Alonso Diz, Bruno Miguel Resende,
Artur Alonso Novelhe, Fabián Barreiro,
Lino Braxe, Lois Magariños, María Elvira
Millán Liméns, Concha Rousia, Alberte Momán,
Ramiro Vidal Alvarinho, Iolanda Aldrei,
Marília Miranda Lopes,  Manolo Pipas,
Xoán Carlos Domínguez Alberte,
Virgilio Liquito, Susana Pazo Maside,
Fátima Vale, Alba Méndez, Marta Pedrosa Agra,
Eva Méndez Doroxo, Alfonso Láuzara,
Xosé Daniel Costas, Xoán’ma Rial Rodríguez,
Miguel Alonso Fernández, Pilar Mera Costas,
Lucía Novas, Ana Cibeira, María N. Soutelo,
Rosa Enríquez, José Fontes Novas,
Xavier Vásquez Freire,  Xurxo F. Martins.