10-5-2011

pedra e illas
unha pedra                      

chea de liquenes
nun dia de sol e nubes
na punta dunha peninsula
e ao fondo que lonxanas
para nos inalcanzables
esas pequenas illas

na ria
hai uns dias