04-3-2010

elexia zapoteca

o zanate xa non voa
o compañeiro zanate
que se nos foi no outono

a familia as casas
o machete a coa a milpa
están tristes
a comunidade as montañas
as nubes zapotecas
están tristes

o mural sen acabar
agora ten outra vida
os xoguetes de madeira
os seus ollos na chiquita
o zanate voou

na lembranza
de toño el zanate

lachi ya 2-3-10