17-11-2012

do novo parlamentiño
o home mais vello da camara
o galeguista-españolista novo-beiras
como presidente ocasional
case disolve o chamado parlamentiño
e comboca novas eleccions

porque non sacache
outra vez o zapato
porque non o fixeche ?

e novas eleccions para qué ?

outro 14 de novembro

porque non abriche
as portas do parlamentiño ?


o cronista