23-3-2018

iria feridas e artes

 


iria bragado amosa
algunhas das súas feridas
con poemas colaxes e debuxos
conta do sangue da familia
e conta da súa vida e sombra
xusto debaixo do verso de rosalía

as raices
a infancia a escola...
a parella e a criança
e iria cos seus ismos e loitas
eu que nacín onde nace a auga

e cantóu a compañeira
en cuarteto e ela soa
compartiu certeiras verbas

iria bragado onte
no uf negra sombra

manolo pipas