18-7-2013

ollos ouvidos nariz
baixo as pálpebras

e dun xeito sinxelo
e non traumatico
pecho os meus ollos
pero podo percibir
os sons e os olores
e o tacto se algo
toca o meu corpo

en cambio tapo
os ouvidos e o nariz
e é un traumatico acto
como de defensa

lariño