25-1-2021

máis illa que salvador


o señor salvador illa
desde que chegóu o virus
que de antes non podo falar
sempre foi máis unha illa
illada do continente-realidade 
que un ilumidado salvador

demasiadas meteduras de pata
volantazos e deixadeces
del e do seu escudeiro simón
moitas delas difuminadas
pola peor xestión da pandemia
da sua veciña señora de ayuso

non dimitíu cando llo pedían  
e o filosofoportunista ministro
agora é un cobarde que foxe
dun dos peores momentos
desta pandemia sanitaria e social
e quere ser salvador de catalunya
pero non deixa de ser unha illa
que perde extensión pola subida
do mar polo cambio climático