06-10-2018

anacos de granitoestes anacos de granito
chegaron dunha canteira
aquí perto

postes de abandonadas viñas
como esculturas fantasmas...
arrecendos


na ghaspara