30-4-2020

virus mortos e desaparecidos


cando hai unha catástrofe
un gran terremoto un sumani...
hai mortos e desaparecidas

na traxedia do coronavirus
tamén hai mortos e mortas
e houbo desaparecidos
por erros ou pola incompetencia
de funerarias e aseguradoras
e os coordinadores desta emerxencia
e moitos corpos de persoas mortas
botaron días desaparecidos
dos seus seres queridos

catástrofe ou desgracia
tamén podemos chamarlle
ás guerras e ao terrorismo
e ao terrorismo de estado
cos seus mortos e desaparecidos
pero a un terremoto e unha pandemia
non lle podemos chamar guerra

e as mortes
son da súa familia
e dos seus seres queridos
non dalgúns parásitos políticos
que sen ética os utilizan

o cronista