04-11-2012

dos presentes
grabadas estas letras
na fachada de moitas igrexas
demasiado presentes

cada vez que escoito ou leo
as palabras dos dirixentes do pp
desde o herdeiro de aznar
até o ministro da in-cultura
e a mala-educacion

sinto o franquismo mais perto
e demasiado presente

o cronista

imaxe destes dias
dun templo de baiona