28-3-2015

bonapartes e borbons

 


festa histórica e laica

a reconqusita de vigo

expulsados os franceses

e volta ao absolutismo

 

liberados dun imperio

da ilustración liberados

perdimos a guillotina

na nobreza suspiraron

 

caballero bonaparte

ou abel borbón primeiro

escolle que ti prefires

mete na urna o boleto

 

liberté igualité

veciños fraternité

e que viva carrefur

o alcampo e citroén


reconqusita conquistada

polo consumo paisanos

coa nosa pouca memoria

seguiremos festexando

 

o cronista