11-4-2013

o papel e a pantalla
o papel a cores

para facer dragonciños
xogar coas chamacas
e saen dialogos historias

o papel en branco
que se enche de versos
ou esta virtual pantalla
con versos e imaxes
de afectos de golpes
de raibas e mais afectos

este espacio virtual
é chingón para as viaxes
para xogar co tempo e co espacio
seguimos camiñando e compartindo
desde o anahuac un cálido abraso

manolo pipas