26-11-2013

portas e escaleiras
fría esta entrada da estación

logo de mornas palabras e poemas
e despois desas duas portas
a dereita baixan as escaleiras
pero por se acaso fun entrar
coma sempre pola porta esquerda

lariño