26-11-2018

maré altagranito e ferro dos homes
para convivir co mar ou saquealo
pero o mar reclama o que e seu
con máis ou menos forza
cada día coas marés

por canido