21-2-2018

anna gabriel refuxiadaanna gabriel acusada
de defender pacificamente
esa terra que tanto adora
a compa agora refuxiada
ten un discurso consecuente
contra esa in-xustiza espanyola

anna educadora social
neste tan mal-educado país
segue no poder o bando nazional

imaxe da concentración
de apoio na súa vila