29-9-2012

29 S contra o goberno
por terceira vez en cinco dias

miles de persoas rodean
o congreso dos diputados de madrid
e en varias cidades da galiza
tamen hai importantes movilizacions

na manifestacion de vigo
camiñamos da republicana farola de urzaiz

á porta do edificio da delegacion da xunta
e unha bandeira pirata tentou cobrir
as tres bandeiras dos titeres do capital

dixo unha anonima voz
se o congreso se ocupase
dos problemas da rua
non teria o problema de que
a rua
quixera ocupar o congreso

o cronista