30-5-2020

caras e mascarillas


avanzas cara a min
coa mascarilla na cara
e so te podo recoñecer
cando estás a dous metros

que pouco deixan ver
das caras as mascarillas
pero que fermosos
os teus ollos negros
penso outro día ollando
a unha descoñecida


entre caras