23-1-2010

as historias de poncho robles

poncho robles ibarra

un home de pura enerxia

mal lector pero deborador de cancions

mestizo que emigrou nos noventa

a peninsula iberica a buscar

as suas ocultas raices europeas

participou en proxectos de ecoloxia

radios libres e apoio a oaxacaponcho voltou a sua terra

a finais do ano dous mil sete

escribe decimas e romances

e outras formas populares

na sua lingua xa algo contaminada

polo castelán orixinario