11-6-2014

igual que o dictador
o actual xefe de estado

é o fillo político do tirano
como ben amosa a imaxe

o actual xefe de estado
de españa é un militar
non elexido polas urnas
igual que o dictador

o futuro xefe de estado
é outro militar que non
será elexido nas urnas
igual que o dictador

o cronista