10-2-2018

xinzoverinlaza entroido

 


triángulo triskel máxico do entroido
as terras frías de verín xinzo e laza
carnaval de máscaras de bidueiro
peliqueiros cigarróns e pantallas
animais totémicos lobos osos
aguias linces raposos
touros cabras...

coloretes bigote e sorriso burlón 
que eles non che den coa súa vara
vintecinco kilos seica ten o traxe
carreiras e non para a cencerrada
os intocables fanse donos do lugar
telúrica é a súa mascarada
fariña e vinagre
coitadas formigas
o luns borralleiro
a farrapada…

o cronista