20-3-2010

cerros ayuuk

cerros

o cerro pelón

a vexetacion escasa

o cerro da malinche

a muller deitadacerro habitado


cotzocón na serra mixe

chamanlle o cerro escuro

pero está cheo de luz

humeda templada floresta

a comunidade ayuukcotzocón 19-3-10