05-2-2021

seguen mandando eles

estes dias camiñando perto da casa
vin sair dun lokal moitas persoas
que non parecían ser convivintes
e non facían nada esencial...

polo corona virus
nas novas restriccións
proibidos os teatros
os cines proibidos
proibidos os concertos
e os recitais de poesía
e antes foran prohibidos
cafeterías e bares   
pero podedes ir a misa
que eses son os que mandan
que se cadra asi vos salvades
e non precisades nen vacina