08-11-2011

do teatro grego
a palabra grega theatron

lugar desde o que se olla

o teatro grego era un lugar publico
un espacio para a representacion
para compartir co pobo
as distintas artes escénicas
a danza o canto a traxedia a comedia
o teatro grego
construido con puras matematicas
aproveitando unha pendente
semicircular para unha boa vision
e ainda mellor acustica

o teatro era levantado
entre o espacio divino arriba
como o templo do partenón
e o espacio urbano abaixo
as gradas a orquesta os coros
os traxes as mascaras …


o cronista

posdata
todo o pobo podía ir ao teatro
mesmo alguns escravos como acompañantes
pero sen escravitude nunca haberia teatros
case como agora entre o futbol
a television e outras mascaradas