31-5-2018

as 23.32 horas


son as 23.32
vintetres e trintedúas
góstanme os números
redondos  e  capicúa
como de ida e volta

que algo insinúan 


unha abrasada

minya amiga

bos soños
boa lúa