02-3-2013

porque nos faltan a todos
a praza e as rúas ás veces son nosas
la suprema corta de justicia de la nación
até agora foi sempre deles

o palacio está tomado
polos represores e as suas barreiras
e o colectivo hijos ocupa o asfalto
como cada primeiro sabado de cada mes
h.i.j.o.s.  hijos por la identidad y la justicia
contra el olvido y el silencio
comboca este acto para lembrar
aos desaparecidos politicos e exixir
xusticia e a sua presentación con vida
e o castigo aos responsables e cómplices

hijos ten trece anos e esta actividade
vai polos tres e nas primeiras veces
podian ocupar as escaleiras do palacio

desplegaronse as faixas e algunhas fotos
dos mais de vinteseis mil desaparecidos
dos ultimos corenta anos
sonou a canción comprometida coa causa
e platicouse sobre o colectivo e a acción
e leronse os nomes dos homes e mulleres
desaparecidos neste ultimo mes

porque los desaparecidos nos faltan a todos
www.hijosmexico.org

entre o palacio e o pobo