07-5-2018

de villares e villanas !?

 


mareas altas e baixas
van as novas entre os vellos
mal unidos tres podemos
e o villares e a villana?

comúns neocastas bases
iglesias santos e ateos
atlánticas e abertos
os villanos e o villares?

travesías e atrancos
no instrumental partido
de desafinados picos
de villanas e villanos?

círculos rodas pinchadas
consultas e filtracións
pra que siga esa función
do villares coas villanas?

o cronista