03-8-2012

mestiza áfrica
a palida muchacha

de cabelos lisos e longos
que vai á miña esquerda no bus
ten no seu ombreiro dreito
tatuada a palabra africa

pouco vou tardar
en saber o porqué
ainda que xa o sospeitaba
cando ela chama a sua filla
de cabelos negros e rizos
por este milenario nome

lariño