24-9-2020

a flor e o poetasobre a imaxe
de rubén darío
unha das últimas
flores do magnolio

a flor do poeta
a flor para o poeta
o poeta para a flor
a flor e o poeta

imaxe hai dez días