04-9-2012

a ria o solpor
neste solpor

a ria está moi calma
e vista de lonxe
é como unha chaira
que mal dorme

imaxe de hoxe
versos hai un tempo