14-5-2012

xanela do bosque
o vello tronco

abrenos unha xanela
para ollar o bosque

o castiñeiro
de seoane do courel
e a sua infinda xanela

agardemos un pouco
que xa brinca un esquiu
e logo un trasno

lariño