25-2-2013

a deusa lua
a lua case chea

na primeira hora da noite
vista desde mixcoac
a deusa mexica
entre o matorral
desde o parque da bola

sur da cidade