24-8-2013

solpor que abrasa
o solpor da ría de onte

mandalle un sentido abraso
ao mencer do río miño
ás suas terras queimadas abrasadas
pola sen-razón duns criminais

estes dias a cidade de ourense
amenceu cuberta polo fume

no verán do dous mil seis
durante varios dias
o fume do morrazo queimado
chegaba a todas horas
á esta beira sur da ria
pola sen-razon duns criminais
do mesmo bando

o cronista