22-3-2012

lectura de textos eróticos
cheguei a ti

polos teus moitos sinais
as palabras as mans os sorrisos
e os sinais das tuas feromonas
e o mel nos beizos


envolvesme
con palabras e silencios
e o teu corpo envolveme
envolveme o teu sexo

co mel nos beizos
lectura de textos eroticos
venres 23 de marzo café
teatro gabana o real moaña
as nove e media da noite
organiza a lonxa literaria