03-1-2019

sarrionandia poema


BADAEZPADAKO ABISUA

Marixane Agerrekoa naiz ni
XVII. mendean
Pierre de Lancrek
errearazitako16 urteko neska,
eta abisu bat
eman behar dizuet.
Begira,
geroan ere,
egia eztabaidaezinak,
sineskeriak,
behar bezalako ideiak eta portaerak,
zitalkeriak,
zuzentasun politikoa,
derrigorrezko debekuak,
justizia, bakea,
garbiketa egin beharra,
eta halako hitz eta esaerekin,
eta armada tropelekin
agintari moduan
helduko den jendeak,
baliteke
beste inkisizio batzuk
antolatzea.

Joseba Sarrionandia


ADVERTENCIA POR SE ACASO

Eu son Marijane de Aguerre,
unha moza de dezaseis anos
que Pierre de Lancre
mandou queimar
no século XVII.
E veño avisarvos de que
debedes ter coidado porque
no futuro tamén
virá xente a falar de verdades incontrovertibles,
supersticions,
ideas e comportamentos correctos,
maldades,
corrección politica,
medidas imprescindibles,
xustiza, paz,
a necesidade de limpar
e outras palabras ou frases semellantes,
e chegaran acompañados
de xente armada
con aire imperioso,
tentando instaurar
talvez
unha nova inquisición

 


joseba sarrionandia
traducción isaac xubín