06-12-2012

barrio dos corazons
cada casa deste rincón de teis

orixinalmente tiña nas suas contras
estas recoñecidas formas do corpo

o conxunto de casas
é chamado o barrio dos corazóns
debuxos que tamen hai nalgun portal

pero con moi mal sangue
nalgunhas reformas das casas
eliminaron estas delicadas visceras
non poñendo nada no seu lugar

neste rincón de teis
na imaxe duas pombas

e outros dous corazons

lariño