16-5-2010

dezasete de maio

sexto poema pola linguadia das letras galegas

letras galegas

galegas

ai novoneyradia das letras galegas

dia das letras

dia

ai rosaliaentre a costa e as serras

entre rosalia e novoneyra

a matria que se nos negadezasete de maio

todos os dias dezasete

e maios todo o anopara a loita este dia

ai tan cheo de mentiras

todos os dias en galego

e mais nada e nada menosgaliza

16 maio do 2010