18-2-2014

da coia urbana-rural
entre a coia que nós temos
e o barrio que precisamos
os espacios que perdimos
a vida que nos roubaron

queda un rural en anacos
onte mesmo ben pastaba
memorias este cabalo
nun campo pola carballa

os que viven neses pisos
pouco saben dos de abaixo
falsas  vidas  paralelas
un barrio que son dous barrios

do barrio que temos
ao barrio que precisamos
foi charla de diego lores
na bilioteca neira vilas

o cronista