18-3-2013

apoio zapatista
ai esta cidade do apoio zapatista

os altos s. cristobal de las casas

o mundo neozapatista
está presente por toda a cidade
nas pintadas grafittis e murais
nos mercados e nas tendas
con postais cartaces camisolas
palicates morralitos monecos
chaveiros colgantes …

pero bastantes destes materiais
non son dos compas neozapatistas
nen dos grupos de apoio
e as ganancias irán a outras mans
indíxenas e dignas ou non

cóstame reencontrame nesta cidade
e o pedro dime que valora marchar

tazio e julie veñen de visita
e voltan a entrar ao penal
julio césar segue camiñando
entre as comunidades e os caracois
e o seu fillo lévase duas aves de papel


as fotos da imaxe da cronika
vendense nunha tenda do movimento
a de arriba intemporal de calquer
tempo e espacio comunitario ou da loita
e a foto de abaixo unha da miles
de imaxes do solticio de inverno pasado
o dia que miles de paliacates e pasamontañas
sairon das comunidades da selva e das montañas
para decir que están aquí e con forza
e que non necesitan do capital para sobrevivir

manolo pipas