17-11-2020

vinteseis aneis
vinteseis aneis conto
no tronco do caido piñeiro
cando tiña uns dez metros
de altura sobre o chan do poulo
pero a parte baixa do tronco
sen cortar ficará entre os fentos


polos distintos aneis do tronco 

vemos que houbo neste tempo

uns anos mellores ca outros 

na ghaspara