24-12-2010

insubmiso inadaptado


tan sinxelo

como extraño
unha cara menos
que veremos
 
o 'como'... importante?
ainda non sabemos
pouco importa realmente
pois todas abondo 'sabiamos'
 
cecais
deisouse morrer
cecais
tamen deixamos
 
maís nova sangue que alimenta
a esta sordida sociedade
fora do tempo pactado?
 
insubmiso e inadaptado
compañeiro de ambular perdido
agardemos que atope
o final descanso
as súas cinzas esparciranse
polo monte galiñeiro
 
outra máis a quen estrañaremos
saudos marcos,
saudos huesos,
véremonos

  j.