07-4-2013

de globos e soños
estas luces podían ser uns globos

de papel que se ergueron na noite
cos pequenos soños dos chamacos
pero non o son

estes son uns desafiantes globos
da repugnante clase alta oaxaqueña
coas suas novas parellas disfrazadas
que a pasada noite se xuntaron
na praza do templo do convento
cos seus inmensos desexos
de consumo e poder

luces coas suas sombras
do presente cara o futuro


en s domingo