01-9-2014

montaña e maceira

 

 

a nai montaña rotunda

a maceira inda pequena

debaixo da primeira

e á beira da segunha

a imaxinaria feira


en valadares