08-7-2019

imaxinados sonsimaxinasons
o noso festival de jazz
que cada xullo nos traía
a riqueza dos seus sons

imaxinasons
o noso festival de jazz
pero so nos queda imaxinalo
xa que foi decapitado
polo inculto concello de vigo

imaxinasons
o noso finado festival de jazz
pero so nos queda imaxinalo
e lembrar aqueles sons
aqueles gratos concertos

na foto o imaxinasons
hai anos nas vellas travesas
coitada tamén hoxe a praza!