07-9-2018

os sons do monteos sons do monte
son os propios da terra
ou os que chegaron de fora

os chíos dos paxaros
e o ruido das maquinas
as pequenas desbrozadoras
as motoserras e grandes

cacharros dos madeireiros

as duas arbores que se tocan
e o vento fai que se rocen
cun pequeno chío que me confundiu

o son de cada arcolito arrincado
e o machete cortando polas das acacias

o son dos pes sobre os vexetais secos
e o constante son da auga do rego

e das casas chegan
o ladrido do can o canto do galo

os sons do monte
os cantos da vida e da morte

na ghaspara