08-9-2010

versos de manuel maria

terra chá

A Terra Chá somentes é:
un povo aquí, outro acolá,
mil arbres, monte raso,
un ceo chumbo e tráxico
no que andan as aves a voar.
O resto e soedá.


cancion do intre de ollar a propia terra

Ergo os ollos namáis polo lece
de mirar a nai terra tan fermosa.
!Galicia pra vivir e pra morrer,
terra túa e máis miña, terra nosa!

Terra clara i escura, ingrata e nobre.
terra probe, sinxela e complicada.
Raíz da que vimos, teito que nos cobre,
nai indiferente, xorda, patria amada.

Estou sobre ti, ben sei, sin merecerte,
tripando o teu chao, o teu torrón.
A miña alma é pequena pra quererte,
é pequeno, pra amarte, o corazón.

Homes e terras fante a tí, Galicia ,
tí eres mar, terra, homes, ruín sorte.
!Galicia na tristura e na ledicia,
xogándote a ti mesma a vida ou morte!

manuel maria

fecunda comprometida
e plural voz da nosa poesia
que voltou a sua chaira
o 8 de setembro do 2004

textos do libro terra chá
e de canciós do lusco ó fusco